NHẬN NGAY VOUCHER 300K KHI TẢI APP FORMAT - Xem chi tiết

Chính sách Khách hàng

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hệ thống FORMAT trên toàn quốc và EC. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Khách hàng đạt đủ tiêu chí (Mục IV) trở thành khách hàng VIP thuộc hệ thống FORMAT. 

- Không áp dụng đối với khách mua buôn/sỉ và nhân viên công ty. 

III.    NỘI DUNG ƯU ĐÃI
1.    Chính sách tích điểm 

 

HẠNG THẺ

KH Lẻ

Cận VIP

VIP BẠC

VIP VÀNG

VIP KIM CƯƠNG

VIP HOÀNG KIM

 

Điểm tích lũy

(x % hóa đơn thanh toán)

1%

1%

2%

2%

3%

3%

- Mỗi 100.000đ/hóa đơn bất kỳ (bao gồm sản phẩm nguyên giá và giảm giá)  = 1 điểm.

- Quy đổi 1 điểm = 1.000đ.

- Điểm tích lũy có thời hạn trong 180 ngày kể từ ngày phát sinh hóa đơn gần nhất.

- Điểm tích lũy chỉ thực hiện khi KH tới mua hàng trực tiếp tại hệ thống Format & có tài khoản APP

 

2. Chính sách tiêu điểm

- Điểm tích lũy áp dụng tiêu điểm theo hóa đơn. Có thể sử dụng nhiều lần và được trừ dần sau mỗi lần tiêu điểm.

- Tiêu điểm chỉ thực hiện khi khách hàng tới mua hàng trực tiếp tại hệ thống FORMAT.


3. Chính sách chào mừng nâng hạng

HẠNG THẺ

Cận VIP

VIP

BẠC

VIP

VÀNG

VIP

KIM CƯƠNG

VIP

HOÀNG KIM

 

Điểm thưởng khi nâng hạng

100 Điểm

200 Điểm

300 Điểm

500 Điểm

1000 Điểm

- Điểm thưởng sẽ được cập nhật tự động qua APP Format trong 48h kể từ khi nâng hạng thẻ.

- Áp dụng với khách hàng đã có tài khoản APP Format trước thời điểm nâng hạng.


4. Chính sách hạng thẻ

4.1. Ngày thường

HẠNG THẺ

VIP BẠC

VIP VÀNG

VIP KIM CƯƠNG

VIP HOÀNG KIM

Sản phẩm Nguyên giá

10%

20%

30%

35%

Sản phẩm Giảm giá ≤ 50%

-

5%

10%

  • Mức giảm với sản phẩm nguyên giá, áp dụng toàn bộ sản phẩm, KHÔNG loại trừ bất kỳ sản phẩm nào.
  • Mức giảm với sản phẩm giảm giá, áp dụng trên giá đã giảm.

 

4.2. Tháng Sinh Nhật

  •  Ưu đãi sinh nhật

 
  • Quà tặng sinh nhật

HẠNG THẺ

VIP BẠC

VIP VÀNG

VIP KIM CƯƠNG

VIP HOÀNG KIM

 

2 voucher 200.000đ

2 voucher 300.000đ

2 voucher 500.000đ

2 voucher 1.000.000đ & Quà tặng

 
  • Voucher áp dụng mua sắm sản phẩm nguyên giá hoặc giảm giá.
  • Áp dụng cùng ưu đãi hạng thẻ hoặc ưu đãi sinh nhật.
  • Mỗi voucher áp dụng trên 1 hóa đơn

 

5. Ưu đãi đặc quyền VIP Kim cương & Hoàng kim

Tham dự chương trình “Tri Ân Cuối Năm” với ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

 

IV. TIÊU CHÍ THẺ THÀNH VIÊN

1. Tiêu chí đạt hạng

 

KH Lẻ

 

Cận VIP

VIP BẠC

VIP VÀNG

VIP KIM CƯƠNG

VIP HOÀNG KIM

Từ 0đ

đến dưới 5.000.000đ

Từ 5.000.000đ

đến dưới 10.000.000đ

Từ 10.000.000đ

đến dưới 30.000.000đ

Từ 30.000.000đ

đến dưới 50.000.000đ

Từ 50.000.000đ

đến dưới 100.000.000đ

Từ 100.000.000đ trở lên

 

- Doanh thu lên hạng được tính cộng gộp trong 06 tháng liên tiếp.

 

2. Tiêu chí duy trì hạng thẻ

HẠNG THẺ

 

Cận VIP

VIP BẠC

VIP VÀNG

VIP KIM CƯƠNG

VIP HOÀNG KIM

 

Doanh thu duy trì

 

1.000.000đ

 

5.000.000đ

 

10.000.000đ

 

20.000.000đ

 

30.000.000đ

- Doanh thu duy trì hạng thẻ được tính trong 12 tháng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.

- Thời gian Reset hạng thẻ của năm 2024 vào ngày 01/01/2025. Nếu không đạt doanh thu duy trì => Hạng thẻ hiện tại sẽ hạ 1 bậc hạng.